Sunday, September 17, 2023

HOKKAI NO ABARE-RYU

HOKKAI NO ABARE-RYU Kinjija Fukasakua je film iz 1966. o mladom jakuzi koji se vraća u rodno mesto na primorju, saznaje da su mu lokalni ribarski mešetari koji su povezani sa tamošnjim jakuzama ubili oca i kreće u istragu i osvetu.

Priča zvuči jednostavno, kao postavka za jedan relativno jednostavan triler osvete, međutim, Fukasaku pravi istovremeno i porodičnu melodramu, priču o prekinutim i obnovljenim odnosima, o pokušaju da se ukalanjanjem zlokobnog pritiska jakuza oslobodi i izleči zajednica.

Fukasaku je u pogledu postupka ovde još uvek ispipavao koliko daleko može ići u visceralnosti i u propulzivnosti baziranoj na jump cutovima i pokretima kamere u vrlo krupnim planovima dešavanja punim kretnji protagonista. U tom smislu ovaj film je narativno konvencionalniji i izlaže priču klasičnim tehnikama, efikasno ali u jednom uobičajenom maniru.

Fukasaku ovde pokazuje da njegov rad i pre ulaska u prepoznatljivu kanonsku fazu, itekako vredi i bez radikalnih zahvata svog vremena po kojima će postati dodatno prepoznatljiv.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment