Tuesday, March 3, 2020

SUPERMAN: RED SON

SUPERMAN RED SON Sama Liua je DCAU ekranizacija možda i najpoznatije Elseworlds knjige u kojoj je umesto u SAD, Kal El pao u SSSR. Ako neki story arc zbog svog raskošnog reinterpretiranja čuvenih likova iz DC univerzuma zaslužuje ambicioznu televizijsku ekranizaciju, to je onda upravo RED SON, a Sam Liu svakako nije imao uslove za to. U ovom filmu RED SON je skrupulozno pojednostavljen i izmenenjen, međutim kreće se od krupnog plot pointa do sledećeg pretrčavajući preko nekih jako bitnih delova priče kao što je recimo odnos Brainiaca i Supermana koje su ključne za celinu i jako je bilo važno da se propisno prikažu i razviju.

U tom smislu, čini mi se da je trud ekipe evidentan ali da na kraju scenario ipak ne nudi dobru adaptaciju uz sve dobre namere. U suštini na kraju imamo Supermana u SSSR i rekontekstualizovanog Batmana, kao dečaka kome je Staljin ubio roditelje, Lexa Luthora kao kreatora američkih pokušaja da ostvare ravnotežu, Green Lantern Corps, Lois Lane i Lanu (kao Svetlanu).  I u tim pomeranjima unutar likova otprilike se najviše crpi intrigantnost ovog ostvarenja.

Naravno, neki likovi kao Wonder Woman ili Brainiac zbog svog porekla koje nije vezano za geopolitičke okolnosti nisu menjani, i u priči su vrlo efektni i funkcionalni, iako stojim pri tome da je Brainiac veoma šturo uveden i potcenjen na nivou priče.

No, nezadovoljstvo adaptacijom na stranu, a nema sumnje da je RED SON previše krupan zalogaj za ovaj format i da je u njemu teško obuhvatiti sve ono što bi i na nivou likova i na nivou dizajna takva jedna ekranizacija podrazumevala, ipak je veoma važno da je ova priča barem “načeta” u nekoj formi.

Otud smatram da se ovaj rad ipak itekako kvalifikuje za jedno od najvažnijih DCAU ostvarenja, i da zaslužuje punu pažnju, čak i među onima za koje je DCAU zapravo nezanimljiv, ali imaju neko svest o tome ko su DC junaci.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment