Wednesday, March 4, 2020

A NUMBER

A NUMBER Jamesa MacDonalda je saranja HBO i BBC na ekranizaciji jedne duo drame  Caryl Churchill smeštene u blisku budućnost u kojoj Tom Wilkinson igra starca a Rhys Ifans razne klonove njegovog prerano preminulog sina koji se razlikuju među sobom i veoma su tenzični zbog saznanja da ih ima više.

U par scena, MacDonald uspeva da napravi vizuelni plezir strpljivim gledaocima kada skupi multiplikovane Ifanse na jednom mestu ali ovo je u suštini dosta mehanički postavljena priča o raznim aspektima roditeljstva i raznim dimenzijama ličnosti koje mogu imati deca.

U tom pogledu, kada se uspostavi osnovna mustra, rezultat na kraju postaje krajnje predvidiv. Moguće je da u pozorištu ovaj predložak funkcioniše nešto bolje ali mi se po ovoj ekranizaciji ne čini da je reč o bitnom modernom tekstu.

No comments:

Post a Comment