Tuesday, July 24, 2018

ZOE

ZOE Drakea Doremusa je priča o svetu u kome su androidi toliko uznapredovali da ih je već moguće uposliti na white collar poslovima ili uzimati za partnere. Slično WESTWORLDu, u androide su ugrađena sećanja i oni ne znaju da nisu ljudi. Istovremeno, u istom tom svetu, smišljen je psihofarmak koji stvara osećaj "ljubavi" u ljudima i omogućuje im da pretrpe gubitak i ostvare utisak sa novim partnerima koji je ravan "prvoj ljubavi".

Već kada se preprićava premisa, jasno je da Doremus donosi film sa dve jake premise od kojih su obe zanimljiv osnov za SF melodramu. Međutim, kada se one spoje u jednu celinu ostaje snažan utisak da nam baš i nije jasno o čemu je ovaj film. Ostaje snažan utisak kako je ovo spoj dve priče koje je trebalo razrađivati zasebno.

Ovako ostaje zanimljiv, atmosferičan film sa izvrsnom glumačkom podelom koju predvode Ewan McGregor, Lea Seydoux, Theo James i Rashida Jones, što je samo po sebi vrlo lepo i ekskluzivno. Na nivou prijatnosti stvari na ekranu, film zaslužuje i * * * ali ukupna celina je ipak,

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment