Saturday, July 21, 2018

NOCTEM

NOCTEM Marcosa Cabote je slab španski found footage horor čiji je okvir pokušaj jednog hakera da rekosntruiše šta se desilo nekim ljudima na osnovu snimaka sa njihovih mobilnih telefona. Dakle, Cabota kombinuje found footage sa klasičnom sveznajućom vizurom ali se nažalost intriga ne razvija paralelno pa onda "objektivno" snimani segment zaista deluje kao silom nametnuti vezivni materijal. Međutim, ni ono što vidimo u found footage nije ništa naročito, vrlo je oskudno i u pogledu dešavanja i kad je reč o maštovitosti strave. NOCTEM stoga nije dorastao onome što očekujemo čak i od nezapaženog španskog horora.

* 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment