Monday, July 9, 2018

ANTBOY: DEN ROEDE FURIES HAEVN

ANTBOY: DEN ROEDE FURIES HAEVN Aska Hasselbalcha je odličan nastavak vrlo simpatičnog i efektnog danskog dečjeg filma ANTBOY. Ponovo sa osloncem u romanu Kennetha Boegha Andersena, Ask Hasselbalch ističe kandidaturu za danskog Edgara Wrighta. Kao i većina najboljih "drugih delova2 o superheroju, tako i ANTBOY donosi već formiranog junaka koji ima tu specifičnost da je dečak i da nije okamenjen u najboljim godinama. U nastavku je on na pragu puberteta tako da ljubav igra značajnu ulogu i u njegovom životu i u životu njegove okoline koja će generisati i novog supernegativca.

ANTBOY 2 radi sve što i "pravi" superherojski filmovi, dakle produbljuje karakter glavnog junaka, obrađuje njegovo sduočavanje sa okolinom koja je sada već izmenjena njegovim sueprherojstvom i uvodi motiv ambivalentnosti, odnosno fluidnosti odnosa gde neko može biti negativac i postati pozitivac a za kraj ostavlja i meni vrlo drag motiv odricanja od moći koji je tako ikonično uveden u Lesterovom SUPERMAN 2.

Dakle, ANTBOY 2 još unekoliko produbljuje svoju "samosvest" o superherojskoj mitologiji i njenim zakonitostima.

Hasselbalch je i dalje kreativan i snalažljiv. Uspeva da pronađe prostor za visoku estetizaciju u svakodnevici, konvencionalnoj urbanoj arhitekturi i ambijentima i da zanimljivim kadriranjem, na skromnom budžetu napravi efektan dečji film koji je ponovo nezaobilazno ostvarenje kada se bude govorilo o superherojstvu na filmu.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment