Saturday, December 6, 2008

THE DAY THE EARTH STOOD STILL

Reprizirao sam THE DAY THE EARTH STOOD STILL Roberta Wisea u sklopu priprema za gledanje rimejka. Ovaj film ima nesumnjiv značaj u panteonu SF kinematografije kao primer jednog angažovanog socijalnog pogleda na žanr koji je izašao u vreme kada takav pristup nije bio masovno prisutan u filmovima.

Međutim, gledano iz današnje vizure, sa masom još boljih i zrelijih filmova koji su snimljeni potom a sa istim angažovanim pristupom SFu i vanzemaljcima, reklo bi se da je ovaj naslov sazreo za rimejk. Naprosto, za razliku od mnogih klasika iz tog perioda koji u sebi uspevaju da stvore utisak da su na svakom nivou neponovljivi, da su čak i tehnički impresivni za današnje standarde, Wiseov klasik je isključivo bitan na nivou svog high concepta.

Ono što je najvažnije za njegov koncept je svakako to da je reč o matrici koja se može reinterpretirati u svakoj epohi pošto svako doba nosi svoje tenzije, kao što su u originalnoj verziji tretira pitanje nuklearnog naoružanja i hladnog rata.

Ipak, originalna Wiseova verzija ostaje naslov koji je zanimljiviji kada se o njemu čita nego kada se gleda.

No comments:

Post a Comment