Wednesday, November 9, 2016

TOTER MANN

Pogledao sam TOTER MANN Christina Petzolda, televizijski film iz 2001. godine u kome je već počeo saradnju sa svojom muzom Ninom Hoss. Opet je reč o zanimljivo postavljenom trileru koji nažalost kroz Petzoldovu realizaciju teško drži gledaočevu pažnju i triler svodi na nivo sinopsisa a da filmsko gradivo to nažalost ne uspeva da isprati, ni na planu efekta na gledaoca a ni u domenu estetizacije.

Priča govori o usamljenom advokatu spceijalizovanom za ljude na uslovnoj slobodi koji se zaljubljuje u misterioznu ženu sa kojom nikako ne uspeva da razvije odnos. Postepeno shvata da njihova romansa ima neke veze sa slučajem koji vodi.

TOTTER MANN je televizijski film i kao takav može da računa na određeni oprost rediteljskih grehova pre svega na planu vizuelnog koncepta. Ipak, vođenje priče i rad na ritmu, nisu bili limitirani televizijskim formatom. Stoga, ako to sve imamo u vidu, i uzmemo u obzir Petzoldove bioskopske radove, reč je o hroničnim problemima njegovog postupka.

No comments:

Post a Comment