Wednesday, July 31, 2019

NEDJELJA

NEDJELJA Lordana Zafranovića je diplomski film ovog praškog 
đaka kao i njegovog kolege sa FAMU čuvenog direktora fotografije Predraga Pegu Popovića. Na špici je kao supervizoe potpisan profesot Elmar Klos koji je na FAMU bio praktično zadužen za naše studente.

Film je nastao u okviru Filmskog autorskog studija, zagrebačkog pandana beogradskom Kino klubu o NEDJELJA je delo koje je pokazalo da u jugoslovensku kinematografiju ulazi izuzetan talenat kakvog do tada nije imala. Lordan u ovom filmu starom pedeset godina pokazuje izuzetno energičan rediteljski postupak. Film je dinamičan, ima visok tempo, kadriran je sa puno pozicija iz ruke i kretnji kamere, jakim akcentima u formi krupnog plana i izuzetno vibranttnom staranju atmosfere kroz neprekidnu tenziju između junaka i ambijenata u kojima se nalaze. Ovde protagonizam ima grupa mladih nezadovoljnih ljudi koji idu kroz Split i gube vreme usput smišljajući razne psine iz kojih više proistiće ispuštenost nego nesputan duh.

U pogledu tog osnovnog zapleta, debitanski film Lordana Zafranovića spada među debitantske filmove o besmislenom ponašanju mlade omladine koji su bili vrlo česti u jugoslovenskom fimu, naročito u opusu “praške škole” ali onda isto spada i među besmislene filmove o toj pojavi. Nažalost, u NEDJELJI Lordan ne pravi karaktere od likova koji se pojavljuje, oni su mahom krokiji i kreću se od set-piecea do set-piecea gde se onda dešavaju nekakve njihove egzitencijalističke dileme.

E sada, u tim situacijama, Lordan i Pega su maestralni. Film je energčan, kreativan, maštovit a po potrebi da u svakoj sceni razigra neki problmem, i samu lokaciju da maksimalno zaplečati, Te kratke deonic ekoje ini film deluju kao male ispitne situacije koje Lordan fenomenalno rešava na putu do cilja.

NEDJELJA spada u red debitantskih filmova i diplomskih radova u kojima reditelj hoće da pokaže da sve ume. To je nedostatak. Ali, kada je reditelj Lordan Zafranović onda je barem zanimljivo za gledanje.

U glavnoj ulozi se pojavljuje Goran Marković na čiji kasniji rd KORDON podsećaju scene u gradu, naročito kada besposlena omladina uzme autobus. I KORDON je slikao Pega, ponovo sa energijom pravog mladića. Ponešto od NEDJELJE se može spoznati u finalnim autobuskim stolicama gde glumci definišu šta su sve izgubili a sve je bilo na dohvat ruke.


* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment