Wednesday, July 3, 2019

BEARKITTENS

BEARKITTENS Larsa Henriksa je niskobudžetni horor film sa elementima komedije o grupi delinkventkinja koje sa svojom nesposobnom vaspitačicom idu na zadatak čišćenja šume. Za razliku od prethodnog filma LEON MUSS STERBEN, Henriks ovde uzima bitno složeniju strukturu, svakoj junakinji tokom avanture daje flešbek sa predistorijom i pravi film koji nema jasan narativni zamajac, iako je sporadično vrlo zanimljiv. Samim tim, ima i manje prostora da prevaziđee svoje lo-fi korene. 

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment