Saturday, July 20, 2019

AKASHA

AKASHA Hajooj Kuke je još jedna od afričkih koprodukcija sa evropskim festivalima koja pristiže na program raznih smotri. Ti filmovi polako razvijaju svoj tipičan “look” nemuštih ali etno-ornamentalistički zanimljivih priča koje meštaju evropski art house i lokalni milje, na jedan - po meni - umetnički skroman način.

AKASHA je smeštena u Južni Sudan. Kada prestanu kiše, umine i primirje u sudanskom građanskom ratu izazvano blatom koje onemogućuje borbe. Jedan od ratnika je Adnana, lokalni dilber koji ima dobru komunikaciju sa tri ženske iz nekih sela ali jedino je zapravo vezan za svoj “kalašnjikov”.

I onda oko te premise u suštini priča kreće da se nekih 77 minuta vrti u krug.

Teško je odoleti prilici da se pogleda južnosudanski film. Ali AKASHA je nešto što upravo samo na tom nivou kurioziteta može da prođe.

 * * / * * * *

No comments:

Post a Comment