Wednesday, January 4, 2017

THE MOUSE ON THE MOON

Pogledao sam THE MOUSE ON THE MOON, nastavak komedije THE MOUSE THAT ROARED. Prvi film po romanu Leonarda Wibberleya režirao je Jack Arnold a nastavak Richard Lester. Lester nije imao tu sreću da se osloni na Petera Sellersa kao osnovni motor komedije ali je zato u svom filmu forsirao ansambl.

U određenom smislu, ova hladnoratovska satira o mikro-mikro državi koja ulazi u svemirsku trku kako bi dobila kredit od SAD a onda zaista uspeva da napravi konkuretnu raketu, uslovno rečeno može da se posmatra kao preteča filma HJUSTOM, IMAMO PROBLEM Žige Virca. Formalne veze naravno nema, ali je inspiracija tu - svemirska trka je tretirana kao par excellence motiv koji izdvaja supersile u hladnoratovskom periodu. Za razliku od atomske bombe koja u to vreme već tretirana kao nešto što nije samo privilegija supersila i čega pokušavaju da se dokopaju i nedržavni entiteti, civilni svemirski program bio je svojstven samo SAD i SSSR. Otud, Virčev film možemo na neki način prepoznati kao deo iste linije sa Lesterovom komedijom.

U ovoj fazi, Lester još uvek nije imao kredibilitet kod producenata da stvari u potpunosti uzme u svoje ruke i da pravi film koji suštinski subvertira postulate komercijalnog filma. Međutim, ovo je Lester u punoj formi, gladan uspeha i donosi obilje tashlinovskog humora, odličnog dizajna kojim razigrava okoštale okvire ove suštinski skromno budžetirane komedije. Svaka scena je maksimalno obrađena u pogledu komike a dizajn sa retro elementom je konzistentan kroz ceo film.

THE MOUSE ON THE MOON je potcenjena hladnoratovska komedija koja će srećom naići na razumevanje zahvaljujući letsrovom kasnije izgrađenom autoritetu.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment