Thursday, April 30, 2015

MY FAVORITE WIFE

Pogledao sam MY FAVORITE WIFE Garsona Kanina, film koji je 23 godine kasnije rimejkovan kao MOVE OVER, DARLING. Nažalost, rekao bih da je MOVE OVER umnogome unapredio ovaj inicijalni raz iz 1940. godine u kome mi je možda i najzanimljiviji deo bila činjenica da Cary Grant i Randolph Scott igraju rivale za naklonost Irene Dunne. Mimo toga, MOVE OVER je ne samo superiorna kopija, pošto praktično prepisuje sve najbolje momente ovog filma ali ih znatno obogaćuje razvojem odnosa među likovima, i u pogledu humora i u pogledu melodrame. U tom smislu, možemo reći da je MOVE OVER, DARLING vidno razvijeniji film i sa širom ambicijom ne samo u kreativnom pogledu već i u domenu utiska koji želi da ostavi na gledaoca.

Ako izuzmemo Randolpha Scotta koji je u ovom filmu poslastica posebne vrste, jedini istinski inspirisan igrač na ekranu je Cary Grant. Irene Dunne mu ne parira. A o poređenju sa Doris Day da i ne govorimo.

Ako svemu dodamo postmoderno poigravanje da su u MOVE OVER, DARLING junaci svesni postojanja filma MY FAVORITE WIFE praktično nemam dilemu da je rimejk daleko superiorniji. 

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment