Thursday, February 23, 2012

GAAMER

Pogledao sam ovogodišnji film GAAMER Olega Svjencova. Reč je o filmu koji je sličan R U THERE Davida Veerbekea i govori o ukrajinskim klincima koji zapuštaju školu i svakodnevni život ne bi li postali šampioni u QUAKEu. To je otpirlike cela priča i ovaj film spada u novi trend art house filma koji se više bavi stanjem mladih nego nekim njihovim konretnim pričama. Na nivou kadriranja, Svjencov je vešt i prilično konvencionalan, naročito kad je reč o načinu na koji prilazi ritmu. Uprkos tome što je ovo film sa dosta kadar sekvenci, dosta atmosferičnih situacija, dijaloga i sl. - Svjencov želi da film ima dinamičan tempo koliko god je moguće. Uprkos tome što je reč o filmu stanja i činjenici da Svjencov na neki način zaista formuliše zaokružen dramaturški osnov svog filma, ipak ovakav ishod priče nije zadovoljavajući. Jasno je da ovu generaciju reditelja više zanima da zarobe trenutak nego da ispričaju priču ali ovde deluje kao da je taj trenutak morao trajati nešto duže ili nešto kraće. Film naprosto traje i posle tačke u kojoj junak iscrpi osnovnu premisu filma.

Zanimljiv detalj pored dosta klipova iz same igre jeste i dosta skup soundtrack na kome se čuju System of a Down, Linkin PArk i Apocalyptica kao ilustracija miljea u kome junaci egzistiraju i koji je vrlo ubedljivo dat. Neobično je da ekipa ukrajinskog filma priušti ovako skup soundtrack.

Na ovu temu nastala je srpska pozorišna drama HALFLAJF Filipa Vujoševića i igrana je 2005. godine. Prava je šteta što nikada nije ekranizovana. Koga zanima može da ga pročita ili skine odavde https://docs.google.com/document/d/1FK6emapRf-EDV3T5dgI0coQEEvNf1mbt4ODtk_UAVlk/edit?pli=1

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment