Thursday, February 9, 2012

STEREO

Pogledao sam Cronenbergov srednjemetražni film STEREO iz 1969. godine. Duže vreme sam se pripremao da overim ove embrionalne Cronenbergove radove, ali sam onda obično birao da repriziram njegove u potpunosti razvijene klasike. Ipak, sada kad je došao već u fazu truljenja sa A DANGEROUS METHOD, možda je pravi trenutak za terapiju matičnim ćelijama.

I zbilja, STEREO jeste embrion onoga što će Cronenberg kasnije razviti u potpunosti u svojim kanonskim filmovima i što je još važnije taj embrion u sebi sadrži svu onu vitalnost koju sada u fazi truljenja više nema.

STEREO se može posmatrati kao embrion u tom smislu što u sebi praktično sadrži DNK svega onoga u šta će se Cronenberg razviti u svojim klasicima s tim što ga ne nudi u formi potpuno razvijenog zaokruženog filma već, sasvim sigurno zbog produkcionih ograničenja, u jednoj specifičnoj, raslojenoj formi. U svojim potpuno formiranim filmovima Cronenberg prepliće klasicistički pristup inscenaciji i kadriranju sa hladnom, kliničkom atmosferom, brutalističkim ambijentima i maštovitim organskim manifestacijama strahova i ideja, ovde su prisutni samo klasicizam i brutalistička arhitektura kao ambijent dok su ideje date iz off-prostora kroz voiceover. Međutim, sama koncepcija filma sa voiceoverom u priči o ljudima koji su telepate i ne moraju da komuniciraju deluje kao klasicistički postupak prvog reda i samo se na prvi pogled čini se da je reč o pretencioznom arty zahvatu.

Naravno da je STEREO svoju eksploataciju najpre morao da ima u arty okolnostima jer je ta publika spremnija na ovakve sadržaju, ali to je druga stvar.

Najvažnije je to da se u tragovima već u filmu STEREO prepoznaju ključne tačke Cronenbergove poetike. Ovaj film stoga može da bude dobar primer mladim autorima kako da svoje ideje prilagode no budget uslovima, snime film koji u tim okolnostima izgleda dobro i kasnije dođu do uslova u kojima će moći da ih ostvare u potpunosti.

No comments:

Post a Comment