Sunday, February 19, 2012

BU-DANG-GEO-RAE

Pogledao sam BU-DANG-GEO-RAE Seung Wan-Ryooa, po scenariju Hoon Jung Parka koga znamo kao pisca Kim Ji Woonovog I SAW THE DEVIL. U ovom filmu Hoon je mnogo inventivniji od I SAW THE DEVIL i umesto pastiša nečega što već znamo iz korejskih filmova nudi policijsku priču koja je istovremeno prepoznatljiva a opet ima i nešto sveže u sebi. Naime, korumpirani policajci su česti protagonisti korejskih filmova, međutim, THE UNJUST je studija sveopšte korupcije korejskog društva u kome je korupcija sama sebi tema a to što je vezana za slučaj serijskog ubice zapravo ne igra značajnu ulogu i potraga za zločincem nikada zapravo ne prene junake da se izvuku iz svog oportunog i korumpiramog stupora. U tom smislu, sa prikazivanjem kontingentnih događaja koji čine policijsku istragu, THE UNJUST na neki način postaje dosta ubedljiv i istinit prikaz funkcionisanja policija širom sveta.

Seung Wan-Ryoo nije reditelj koji može kao Bong Joon Ho u MEMORIES OF MURDER da prodre u suptilnije pore hipokrizije korejskog društva i jedne konkretne sredine. Njegov film ima izraženiju mehaniku i sporadično se oslanja na žanrovske konvencije umesto realističnih rešenja.

Pa ipak, Seung i Hoon vešto vode nekoliko paralelnih priča i u krajnjem zbiru THE UNJUST jeste film koji uvodi Seunga u viši rang od onog u kome je bio do tada sa svojim dosta eklektičnim opusom nesumnjivo prilično solidnih filmova koji ipak nisu dosezali dovoljno daleko. U periodu kada su korejski filmovi počeli da se dosta ponavljaju i da kroz stalne reinterpretacije interanacionalno uspelih formi postaju sve lokalniji, Seung uspeva da u konvencionalnijem ključu proizvede internacionalno relevantniji rad.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment