Tuesday, April 28, 2009

ANOTHER COUNTRY

Pogledao sam ANOTHER COUNTRY Mareka Kanievske. Očekivao sam ovaj film po drami Juliana Mitchella sa velikom pažnjom, pošto se drama uslovno rečeno bavi Guy Burgessom i njegovim doživljajima na fakultetu. Međutim, film je malo je reći konfuzan i nedorečen, sa neobičnom ihnibiranošću ako imamo u vidu da je to film iz 1984. godine.

Ako na sve dodamo da aluzija na Guy Burgessa opšte ne liči na njega, i da na Burgessa više liči lik koji bi trebalo da bude Maclean, postavlja se ozbiljno pitanje smisla ovog filma. Prvo, ako ovo nije film o Burgessu, barem u prenesenom smislu, onda zaista nema previše smisla kao samostalno delo i fikcija. Drugo, tretman ovako interesantne teme je neverovatn o inhibiran čak i u odnosu na BBC TV dramu BLUNT koja se pojavila pre njega i u kojoj Tony Hopkins igra Burgessa a Ian Richardson Blunta.

Kanievska je celu stvar zanatski zaokružio ali je dosta jasno da on nije reditelj za velika dela što će potvrditi dosta bitan simbol osamdesetih LESS THAN ZERO koji svoj kultni status više duguje svemu ostalom sem Kanievski.

* 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment