Saturday, November 4, 2023

THE PIGEON

Earl Bellamy je režirao televizijski film THE PIGEON u produkciji Aarona Spellinga, sva je prilika sa idejom da iz njega izraste pilot za buduću televizijsku seriju u kojoj će glavnu ulogu igrati Sammy Davis Jr. 

Nažalost,  na nivou scenarija se u ovom TV filmu ne desi ništa ni zanimljivo, niti vešto, a rekao bih da radnje čak i manjka. To Sammy kao atipična podela u glavnoj ulozi i Ricardo Montalban ne mogu da pokriju i nadoknade tako da THE PIGEON ostaje samo kao jedan kuriozitet američke televizije s kraja šezdesetih.

No comments:

Post a Comment