Friday, November 3, 2023

ALEMANIA

ALEMANIA Marie Zanetti je zanimljiv argentinsko-španski film o odrastanju u kome je glavna junakinja devojka sa ambicijom da nekako ode na školovanje u Nemačkoj, delom pritisnuta teskobom života u domaćinstvu sa starijom sestrom koja ima psihičke probleme.

Film ima "tešku" i pesimističnu temu, ali isto tako veoma je vibrantno realizovan i odiše optimizmom, a nemalu zaslugu za to ima izuzetna glumačka podela na čelu sa Maite Aguilar koja igra glavnu junakinju Lolu sa puno energije i ubedljivom emocijom.

Film je vešto izveden, estetizovan i atmosferičan, te u potpunosti ispunjava svoju mudro kalibriranu ambiciju.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment