Sunday, June 2, 2019

+-

+- Kundana Sada je indijski triler o čoveku koji se budi u zatvorskom kombinezonu u sobi bez igde ikoga samo sa nekim predmetima koje postpeno otkriva i sa kojima pokušava da nekako pronađe način da izađe ili da izgradi sebi neki smisao u toj situaciji.

Kundan Sad je snimio visoko estetizovan film u kome maksimalno koristi lokaciju, opozijiciju kolorita zidova i narandžastog kostima, kao i glumčevo telo, a uspeva unutar tog minimalizma da izgradi i jednu parabolibudsku muzičku numeru koja ilustruje junakov unutrašnji svet. 

Kundan Sad pokazuje dar za vizuelno, ali uprkos brojnim idejama i trajanju od 68 minuta iziskuje gledaoca sa dosta strpljenja. No, čini mi se da je moguće naći publiku koja bi ovakav film umela da ceni.

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment