Monday, February 13, 2017

CORKI DANCINGU

Pogledao sam CORKI DANCINGU Agnieszke Smoczynske. Lako mi je da zamislim ovakav film u srpskoj produkciji pre nekoh desetak godina jer je ova poetika u kojoj se mešaju žanrovi kako bi se u prvi plan istakla ljubavna priča sa pevanjem i plakanjem nešto što je recimo gajio Uroš Stojanović i neki od njegovih potencijalnih anslednika poput beokonskih favorita Vladimira Mančića i Jelene Tvrdišić.

CORKI DANCINGU ima jako atraktivan sinopsis. Na odmoru u Bugarskoj, poljski kabare-orkestar iz osamdesetih upoznaje dve morske sirene. Dovode ih u Varšavu da nastupaju u noćnom klubu i tu nastupaju problemi jer su one sirene - jedna bi da povremeno jede ljude, druga bi da postane žena.

U određenom smislu, postavka sa dve “sestre” podseća pomalo na ČARLSTON ZA OGNJENKU iako CORKI DANCINGU ima kudikamo kamerniju i radikalniju ideju. Međutim, u toj radikalnosti, Smoczynska ne razrađuje nijedan motiv u potpunosti, ali svakako da je CORKI DANCINGU najuspešniji u domenu mjuzikla, velikim delom i zato što ima dobre songove u maniru 80s popa. Doduše, nema obrada jugoslovenskih hitova koji su tada postizali velike uspehe u Poljskoj ali numere su jako dobre i pevački stilovi sirena su vrlo specifični i zanimljivi. 

Drugi segment koji dosta solidno funkcioniše je melodrama. Dočim, horor aspekt ove “savremene” bajke, smeštene u blisku prošlost, ostaje ponajmanje jasan. Tom segmentu pripada i domen body horrora u kome se kreće sama transformacija junakinja i neke specifičnosti njihovih ribljih tela koje su potpuno suvišne i zapravo nikada ni ne uspevaju da zaigraju a zauzimaju i trajanje u filmu i pažnju gledalaca.

Na svu sreću, CORKI DANCINGU nema nameru da bude veliki spektakularni mjuzikl, i uprkos tome što ne znam šta je namera autora, ja ga percipiram kao jedan u osnovi “mali” film koji se samo koristi stilemama i žanrovskim rešenjima “velikih” filmova.

Otud, kao “mali” film sa zanimljivim žanrovskim ukrštanjem, ovo ostvarenje zaslužuje podršku. Ipak, mnoge nedoslednosti koje se javljaju, sumnjivo razdvajanje važnog od nevažnog itd. koja praštam ovom “malom” filmu ne bih praštao nekom “velikom”.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment