Tuesday, November 27, 2012

CONFESSIONS D'UN BARJO

Pogledao sam CONFESSIONS D'UN BARJO Jerome Boivina, adaptaciju Philipa K. Dicka u scenarističkoj izvedbi Jacques Audiarda i samog Boivina. Boivin i Audiard su prethodno vrlo uspešno adaptirali BAXTERa i BARJO gađa neki sličan domet, nažalost ne dobacuje toliko daleko, ali opet nije ni preterani promašaj. Nisam čitao Dickov izvornik smešten u posleratnu Kaliforniju, ali nemam problem sa načinom na koji je prebačen u Francusku. Ipak, slutim da je Kalifornija tog vremena kudikamo pitoresknija od podalpske savremen Francuske koju doduše Boivin stilizuje ali ona ipak ostaje dosta "suva". U tom pogledu, Boivin i Audiard ne definišu neku naročitu "normu" u odnosu na koju prave satiru ali ona se ipak u priličnoj meri da pretpostaviti.

Čini mi se da su osnovni problemi zbog kojih BARJO ne dobacuje do BAXTERa izuzev toga što je BAXTER idejno i emotivno snažniji, pre svega u tome što se Boivin u rediteljskom postupku pored satire dohvata i farse.

Ipak, ako imamo u vidu da je norma Dickovih adaptacija mahom visokooktanska SF akcija, BARJO spada uz SCANNER DARKLY u one adpatacije koje su zapravo bliže onome što su bili piščevi ciljevi.

Mislim da bi Dick koji je umro deset godina pre izlaska ovog filma, svakako bio zadovoljan time što je inspirisao francuske arty likove da ga ekranizuju.

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment