Saturday, November 21, 2015

FLUKT

Pogledao sam FLUKT Roara Uthauga, vrlo sveden film potere smešten u norveške predele u Srednjem veku. Posle velikog pomora naroda od kuge, pustošima Severa luta banda predvođena surovom ženom. Kada susretne porodicu seljaka na putu, ubija sve ali zadržava ćerku sa planom da je iskoriste za razmnožavanje. Devojčica međutim uspeva da se sporazume sa devojčicom koja ide sa bandom i njih dve se daju u bekstvo. Banda ih juri, a kako vreme odmiče tako i devojčice stiču veštine da pruže otpor.

Uthaugov film je fokusiran na akciju, vrlo je sveden, ali sve motivacije likova uključujući i Dagmar, monstruoznu ženu vođu bande, daje vrlo efikasno i ubedljivo. Devojčice su odličan kontrast u odnosu na surove nordijske njuške koje ih jure i Uthaug tačno zna kakav efekat želi da postigne.

FLUKT je prevasodno fokusiran na napetost i konfrontaciju. i uspeva da postigne sve ono što se od B-filma ovog profila može zahtevati. Podela je dobra i sugestivna, sastavljena od personality glumaca, a stilizacija je jasna, gotovo stripovska, od kostima do fizionomija. 

FLUKT je svakako dobar recept kako se lokalni kolorit, koji je doduše po samom miljeu internacionalno pepoznatljiv, i prirodni ambijenti, koji su doduše zanimljivi gledaocima sa svakog podneblja, daju iskoristiti sa pravljenje žanrovskog filma koji može da komunicira internacionalno, na svim platofrmama, a u okvirima vrlo umerenog budžeta.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment