Saturday, November 7, 2015

DEVIL

U rekonstrukciji putanje Johna Ericka Dowdlea pogledao sam DEVIL, produkciju M. Night Shymalana u kojoj je on želeo da započne seriju malih niskobužetnih filmova koje bi on osmišljavao a realizovali drugi autori. Dowdleov film je vešto sklopljen, energično realizovan ali nažalost premisa i scenario naprosto nisu na naročito visokom nivou. Naprosto, okolnosti u kojoj se Nečastivi angažuje oko grupe ne naročito bitnih junaka nažalost ne deluje preterano relevantno, i ponovo sam imao slučaj da bazična premisa naprosto devalvira eventualne zanatske kvalitete kojih ima, pre svega u pogledu pokreta kamere i estetizacije ambijenata. No, ta rediteljska veština opet pa nije dovoljno velika da se ceo film bazira na njoj. 

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment