Saturday, May 2, 2015

STEEKSPEL

Pogledao sam STEEKSPEL crowd-kreirani srednjemetražni film Paula Verhoevena koji po svom stilu umnogome podseća na holandske sapunice, između ostalog i onu na osnovu koje su snimljene ŽENE SA DEDINJA.

STEEKSPEL je sapunski postavljena melodrama o nevernom suprugu kog oko pedesetog rođendana zadesi čitava bujica neprijatnosti i ženama u njegovom životu koje mu naizmenično zagorčavaju i spasavaju život.

Samo razrešenje njegove situacije nimalo nije moralizatorsko, cinično je i vrlo slobodno, i to bi se moglo pogrešno tumačiti kao Verhoevenov touch iako je zapravo to više mentalitetska crta Holanđana koja je izrazito prisutna baš u njihovim sapunskim operama.

Verhoeven je rečju snimio zaokruženu srednjemetražnu sapunicu na steroidima, ali ipak jako daleku od njegovih značajnih dela, čak i onih u domenu televizije.

No comments:

Post a Comment