Sunday, May 10, 2015

TESTAMENT OF YOUTH

Pogledao sam TESTAMENT OF YOUTH Jamesa Kenta, ekranizaciju memoara Vere Brittain. U ovom filmu je mnogo šta impresivno, a pre svega glavna uloga Alicije Vikander, Šveđanke koja ovde igra kvintesencijalnu Britanku. Bez ikakvih problema sa adaptirala na drugi jezik i jednu vrlo zahtevnu ulogu koja je kičma ovog filma i bez koje on ne bi bio isti.

Drugi značajan zahvat jeste vođenje ove priče koja je prepuna događaja koji bi mogli pobuditi jeftinu sentimentalnost i to je izbegnuto, između ostalog i kroz igru Alicije Vikander ali i kroz odabir situacija, jer u pojedinim fazama prikazuje neke događaje koji obično nisu prikazani ili nisu na takav način postavljeni u melodramama tog tipa.

U krajnjoj liniji, Kent sasvim sigurno pokazuje da vrlo zrelo može da realizuje istorijsku melodramu, ali i da pored niza osvežavajućih elemenata koje unosi u žanr, ipak ne može da crossoveruje do onih koje ta vrsta priče a priori ne zanima.

Ono što je međutim ključno u vrlo potresnoj životnoj priči Vere Brittain u kojoj je ona izgubila brata, verenika i udvarača jeste zapravo ta studija jedne genracije u ratu, gde su mladi muškarci videli Veliki rat kao priliku da sami oblikuju istoriju, a žene su kroz njega lutale pokušavajući da prepoznaju svoju ulogu i unutar toga pronađu prostor za emancipaciju. Kent vrlo jasno izražava taj kontekst i zahvaljujući tome TESTAMENT OF YOUTH nije samo melodrama, ali svakako da maksimalno zadovoljava apetite i te ciljne grupe.

Alicia Vikander je okružena odličnim glumcima, od KINGSMANa Tarona Egertona kao svežeg otkrića, preko Kita Harringtona i Haley Attwell sa televizije do Dominica Westa koji je spona do iskusnijih Emily Watson i Mirande Richardson. Međutim, u njenom slučaju ovo ipak nije film u kome je glavni glumac dobar jer je okružen odličnom podelom jer veliki deo teških lomova, junakinja preživljava sama, i u okolnostima i u kadru. 

U produkcionom pogledu, film izgleda vrlo bogato iako je zapravo prilično jednostavan. Tema je Veliki rat ali umeće je veće od finansijskog izdatka što govori u prilog teze da teme iz epohe ne moraju nužno iziskivati pljačkanje državne kase, kako to zamišljaju naši producenti i autori.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment