Friday, April 10, 2015

GOOD KILL

Pogledao sam GOOD KILL Andrewa Niccola. Nažalost, GOOD KILL uprkos svom eksponiranju na uglednim festivalima nije film sa kojim Niccol može da napravi kambek a nekmoli da se vrati na stazu koju je obećavao posle filma GATTACA. Tu je doduše Ethan Hawke, kopča sa tim filmom ali je GOOD KILL film sa dobrim namerama koji je u svakom pogledu prazan i providan.

Niccol je našao zanimljiv milje, svet pilota bespilotnih letelica koji svakodnevno ubijaju koga treba za račun SAD i njihovih tajnih službi. Glavni junak je pilot drona koji to više ne može da izdrži, tone u alkoholizam, depresiju itd. i ovaj film bi spadao u red onih recentnih filmova o američkim ratovima koji prikazuju junake koji su išli da ubijaju po svetu pa su sad zbog toga tužni, da Niccol generalno ne dovodi u pitanje, ni ciklus nasilja koji su započele SAD ni etičnost napada.

Niccol u tom pogledu zaista otvara sve aspekte priče ali se to dešava u polemičkoj formi, ne unutar junaka, čak ne ni unutar priče. Otud GOOD KILL s jedne strane ostaje tanka priča o čoveku kome habitus ne dozvoljava da bude hladnokrvni ubica a ideološka i intelektualna pitanja se postavljaju sa strane i ostavljaju utisak kako se o ovoj temi tek mora snimiti dobar film.

Uprkos talentovanoj podeli u kojoj su Ethan Hawke, January Jones, Bruce Greenood i Zoe Kravitz, Niccol ne uspeva da napravi uzbudljive i vredne junake i sve ostaje na nivou tipova. 

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment