Thursday, April 16, 2015

ДУБРОВСКИЙ

Pogledao sam parafrazu Puškinovog nedovršenog romana ДУБРОВСКИ Kirila Mikanovskog i Aleksandra Varlanova smeštenu u današnje vreme, realizovanu i u formi mini-serije i filma. Ja sam gledao film i nažalost, upekos priličnoj ambiciji, ovo prenošenje Puškina u savremeno doba ne nudi puno prostora za istinsko osavremenjivanje. Mnoge tačke Puškinove priče su pomalo usiljeno transponovano i u filmu nedostaje dramskog naboja. Slutim da je mini-serija u pogledu drame mnogo sadržajnija.

Priča o mladom plemiću čijeg oca ponizi i pokrade drugi plemić i ovaj pokreće seljačku bunu sama po sebi ne izlazi iz mode, naročito ne u Rusiji, ali u filmu nema puno suptilnih intervencija u tom transponovanju izuze toga što je umesto žandara tu OMON i što su savremene aristokrate penzionisani oficiri.

 * * / * * * *

No comments:

Post a Comment