Wednesday, April 9, 2014

GOETHE!

Pogledao sam GOETHE! Philippa Stoelzla, film sa kojim je pokušava obnova interesovanja za Goethea na isti način kao u filmu SHAKESPEARE IN LOVE ili sa manje uspeha u Emmerichovom ANONYMOUS.

Nažalost, Stoelzl je snimio film koji je istorijski poprilično netačan, u kome se svi likovi odlikuju upadljivom bezličnošću, što je verovatno najveći greh upravo za romantičare, i ovaj film ne samo da je neistinit već je u određenom smislu protivan Goetheovom pogledu na svet. Rečju, ako je GOETHE! bio pokušaj da se čuveni pisac približi mlađoj i internacionalnoj publici kroz pseudobiografsku priču, onda su Stoelzlu izmakli i atmosfera i fakti.

Stoelzl nudi sterilnu rekonstrukciju epohe, sa prilično ravnim, gotovo televizijskim odnosom prema likovima u kojima priča nikada ne dobije bilo kakvu subjektivnu crtu niti se likovi jasno artikulišu kao glavni, kao centar pažnje autora i gledalaca.

GOETHE! je glumački neupečatljiv a rediteljski krajnje mehanički vođen film. Očekivanja od Stoelzla kao pitoresknog reditelja nemačkog mejnstrima koga sam nedavno video u potpuno drugačijem ruhu u filmu ERASED bila su mnogo veća.

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment