Saturday, January 26, 2013

PROMISED LAND

Pogledao sam PROMISED LAND Gusa Van Santa, snimljen po scenariju koji su napisali Matt Damon i John Krasinski po priči Dave Eggersa, izuzetno solidnu "problemsku" dramu u duhu jednostavnog i ubitačnog američkog filma sedamdesetih. matt Damon igra trgovačkog puitnika koji ubeđuje narod u varošicama da počnu sa eksploatacijom prirdonog gasa metodom "frackinga" koja u pojedinim slučajevima može izazvati ekološku katastrofu, ali kada je uspešna dovodi do velike dobrobiti za mesto u kome se sprovodi.

Damonov junak je ubeđen u surovu istinu o doumiranju tradcionalnih farmerskih zajednica i uprkos svesti o ekološkim rizicima, zna da takvi krajevi ne mogu da prežive bez neke vrste industrije u svojoj blizini. Međutim, u jednoj varošici mu se dešavaju relativno ozbiljan konflikt sa lokalcima, zatim ljubav i susret sa arhi-nemezisom koga pre toga nije sreo - ekološkim aktivistom koji je harizmatičniji od njega i vrlo lako preokreće odluku meštana protiv njegovih ambicija.

Uzevši vizuru prodavca kao noseći pogled na priču, ali uz svest o ozbiljnosti argumenata protiv, Van Sant stvara svet teških odluka u savremenoj ekonomskoj klimi u kome naizgled nema jasno profilisanih pozitivaca i negativaca. Međutim, kako priča odmiče tako se otkriva šira slika koja nudi jasniju profilisanost. To razotkrivanje je praćeno sa informacijama koje zajedno sa publikom oktrivaju i gledaoci, i na kraju umesto opozicije poljoprivreda-industrija, korporacije-domaćini i sl. sve se zapravo svodi na pitanje informacija čak i u jednom izrazito blue collar miljeu u kome se susreću šljakeri i zemljoradnici.

Otud je PROMISED LAND pre svega priča o tome kako je rat informacijama u određenoj formi postao bitan i u miljeu koji deluje izrazito antiintelektualistički, baziran na gledanju oči u oči i stiskanju ruke.

Nažalost, za razliku od vremena kada je Damonov scenaristički rad u filmu GOOD WILL HUNTING i u režiji istog Van Santa mogao da postigne status blokbastera, PROMISED LAND, daleko sofisticiraniji i ne manje zanimljiv, čak ni mnogo manje komunikativan film, ipak postiže samo tradicionalni indie rezultat.

* * * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment