Thursday, January 17, 2013

OFFICER DOWN

Pogledao sam OFFICER DOWN Briana Millera, DTV rad Stephena Dorffa koji kao i njegovi drugi filmovi u ovom formatu pretenduje da bude nešto više od rutinskog DTVa i eventualno dobaci do bioskopa ili barem do "bioskopskog kvaliteta". Ipak, ono što mu je uspelo sa filmovima FELON i BRAKE nije mu uspelo sa OFFICER DOWN što je šteta jer su pored Dorffa tu prisutni i i James Woods, David Borenaz i Stephen Lang. Međutim, Millerov film je s jedne strane klasična priča o korpumpiranom policajcu koji želi da se iskupi a sa druge pokušava to da osveži motivima preuzetim iz filmova kao što je MEMENTO čime samo proizvodi konfuziju i umesto kilšea završavamo sa konfuznom egzekucijom već dobro poznatih stvari.

Miller nije dovoljno vešt reditelj kao Waugh ili Torres da unapredi ovu priču i realizuje je sa neophodnim žarom i njegova inscenacija je u najboljem slučaju kompetentna. U glumačkoj podeli se samo Dorff trudi dok su se ostali poput Woodsa tu pre svega skupili da za što manje vremena urade posao, no to što rade nesumnjivo rade na pristojnom nivou.

Tako OFFICER DOWN na kraju ne uspeva da želju za kvalitetom isprati mogućnostima autora.

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment