Saturday, November 7, 2009

THE STAR CHAMBER

Pogledao sam THE STAR CHAMBER Peter Hyamsa.

Ovaj film sam gledao i ranije i nije mi se mnogo dopao a prilikom ove reprize shvatio sam i zašto je to tako. Uprkos atraktivnoj poreli koju predvodi Michael Douglas, interesantnoj premisi, film je preopterećen neubedljivim i pre svega loše strukturiranim scenarijem.

Nedopustivo je da bazična premisa filma, ono što je glavna tema i što je izloženo u sinopsisu krene da se dešava na polovini filma.

Neuverljivost pak proističe iz heavyhanded buildupa u kome se kroz niz zaista bizarno neuverljivih sporova (iako je moguće da su bazirani na slučajevima koji su se zaista desili, Hymas očigledno ne pravi dobru razliku između uverljivog i mogućeg) glavni junak gura prema osveti michaelwinnerovskog profila.

Na kraju jedino vredno pažnje u filmu su Mike i Yaphett i par dobro postavljenih scena ali kao celina STAR CHAMBER ne stoji ni na drugo gledanje.

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment