Saturday, March 13, 2021

I CARE A LOT

I CARE A LOT J. Blakesona je overhyped krimi komedija koja želi da bude kontroverzna, cinična, mračna, ali na kraju jedino što uspeva da prizove je neke zaista dobre primere ovog žanra a ona to nije.


Blakeson pokušava da napravi visokoestetizovan film, i I CARE A LOT izgleda dobro, to mu se ne može osporiti, i ima neke dobro realizovane akcente, ali uopštenost režije u većini dramskih situacija vuče ga više u smeru televizije nego filma.


Groteska koju pokušava da unese kroz lika Petera Dinklagea je potpuno suvišna, besmislena, repetitivna, i njegov lik na kraju ostaje kao jedna karikatura inače klišetiziranog kriminalca koja tek na kraju, bez nekog pravog opravdanja, postane zanimljiva.


FATMAN je izašao iste sezone, i uprkos skromnijim materijalnim sredstvima s kojima je nastao, uspeo je da izgura tu krimi komediju do mnogo boljih i znakovitijih visina. Dočim, I CARE A LOT uprkos hajpu i očigledno višim, da ne kažem A ambicijama ostaje jedna šuplja budalaština koja je na nekoliko mesta napipala nešto dobro.


Rosamund Pike je sjajna u ulozi koju je već odigrala kod Finchera, samo sada napravljenoj da bude nekako relaksiranija, komičnija, ali lik joj to ne dozvoljava. Blakeson pokušava da nam je učini simpatičnijom ali ne uspeva, jednim delom jer je moron, a drugim delom zato što je jako teško izjednačiti violent crime u kom postoji neki kodeks i white collar crime baziran na zloupotrebi starih i nemoćnih ljudi, koje si dotle inače već uveo kao stare i nemoćne i kojima potom nisi promenio predznak dajući im drugu prošlost jer je sadašnjost lika - a to je ono što je u ovom žanru bitno - da su stari i nemoćni.


Tako se I CARE A LOT bori sa masom stvari koje rade protiv njega i na kraju ne uspeva da se izbori.


Uprkos tome što film sporadično zanimljivo izgleda, ima lepih glumaca i lepih kadrova i relativno je dinamičan, toliko luta da na kraju postaje dosadan, i to ne formalno u domenu tempa već u pogledu doživljaja.


Ovde je mogao nastati i dobar film, ali Blakeson prosto nije kalibar za to ni kao reditelj ni kao scenarista i nema nerv da iznese tako nešto. 


* * / * * * *


No comments:

Post a Comment