Monday, March 15, 2021

DEAR WHITE PEOPLE

DEAR WHITE PEOPLE Justina Simiena je zanimljiv politički film smešten na studentski kampus inspirisan blackface partijima koji su pravljeni po studentskim domovima. Međutim, Simien preispituje opštu atmosferu u kojoj je blackface samo deo priče, ali i borba sa pitanjima vlastitog identiteta i političkog angažmana, 


Film je polemičan, angažovan, labav u narativnom pogledu, ali odlično glumljen, sa Tessom Thompson u glavnoj ulozi i Simienovom darovitom, eskcentričnom visokoestetizovanom režijom. 


U izvesnom smislu DEAR WHITE PEOPLE je maltene pa muzejski politički film, jedan od onih filmova o kampusu na ivici eksplozije nezadovoljstva ali sa modernom temom i modernim pristupom integraciji raznih medija u dešavanja.


Iz filma je potom proistekla i televizijska serija u kojoj se delimično ponovila glumačka ekipa, a Simien je režirao znatan procenat epizoda.


* * * / * * * *


No comments:

Post a Comment