Friday, May 8, 2020

TO CATCH A KING

TO CATCH A KING je HBO film nastao po romanu koji je Jack Higgins napisao pod pseudonimom. Ako izuzmemo EAGLE HAS LANDED, Higgins je mahom ekranizovan na televiziji, i tokom osamdesetih je imao više filmova i mini-serija.

TO CATCH A KING se bavi nacističkim pokušajem da privuku ili otmu abdiciralog engleskog kralja u Portugaliji i da ga pripreme kao propagando oruđe za Blitz i potencijalnog vladara okupirane Britanije.

Higgingsova priča nije previše inventivna i film ima solidnu glumačku podelu koju predvodi sjajna Teri Garr, ali tu je Clive Donner kao prekaljeni meštar koji vlada vizuelnim izrazom, i ritmom, te zahvaljujući njemu TO CATCH A KING maksimalno zadobija fizionomiju produkta koji uspeva da se nađe na ničijoj zemlji između televizije i bioskopa.

No comments:

Post a Comment