Thursday, May 31, 2018

PHOENIXX

Mihai Gavril Dragolea potpisuje film PHOENIXX, priču o ženama koje rade kao seksjualne radnice na webcamu u Rumuniji. Protagonistkinje ovog filma su dve žene koje vode u potpunosti otvoren život, roditelji znaju čime se bave i nisu presrećni ali sve to tolerišu, jedna ima i dete i naravno ima teškoće da organizuje život i da vaspitava kćer.

Film je dinamičan, sirov i pun života, bez velikih pretenzija ali sa zanimljivim uvidom u osobe koje je svako barem preko pop up prozora video na sajtu Live Jasmine.

PHOENIXX ne nudi neke duboke uvide, pokazuje da postoje predrasude i sa one strane webcama, i to nije preveliko iznenađenje. Da li je ktivica autora to što PHOENIXX ne otkriva ništa radikalno novo ili je prosto život možda drugačiji od onoga što vidimo ali ne bitno, na kraju krajeva nije ni važno. Mihai Gavril Dragolea iznosi argumente u korist ovog drugog. 

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment