Saturday, February 2, 2013

ZENITRAM

Pogledao sam ZENITRAM Luisa Baronea, film koji je vrlo zanimljivo zamišljen ali nažalost uopšte nije uspeo da ispuni svoj potencijal. Reč je o politički angažovanom argentinskom superherojskom filmu koji koketira i sa elementima parodije žanra, u sklopu sa svojim političkim ubeđenjem koje naravno ne dopušta straight glorifikaciju superheroja jer bi se time verovatno implicitno priznala snaga "imperijalističkog" filma. Zaplet govori o praktično dnevnopolitičkoj temi, privatizaciji vodovoda i hidroresursa u Argentini što je bezmalo na isti način tretirano i u QUANTUM OF SOLACE, samo u Boliviji i naravno u drugom žanrovskom ključu. Međutim, suština je isti, negativci žele da zarobe, privatizuju i eksploatišu južnoameričke hidroresurse i ožednelom narodu prodaju vodu, ugrožavajući uspšut i poljoprivredu i ekološku stabilnost.

Zenitram je junak iz radničke klase koji dobija supermoći u vezi sa vodom i može da pomogne da se tokovi, u bukvalnom smislu, preokrenu. Međutim, Barone utapa film u raznoraznim digresijama, lutanjima, nevažnim detaljima, lošoj komediji, opštim mestima, i na kraju nije baš relevantan ni kao politička kritika ni kao parodija žanra.

To je šteta, sa Jordi Mollom i Steven Bauerom u sporednim ulogama imao je perspektivu za neki širi plasman, a sasvim sigurno i za kultno mesto. Nažalost, ZENITRAM uprkos nisu obežavajućih detalja naprosto ne zaslužuje pažnju.

* 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment