Saturday, November 28, 2020

ЮМОРИСТ

 ЮМОРИСТ Mihaila Idova je fikcionalna priča o jednoj sedmici u životu najpopularnijeg sovjetskog komičara Borisa Arkadijeva (ima isto ime kao sovjetski trener koji je otac "totalnog fudbala") i delimično je inspirisan životima komičarskih superstarova iz SSSRa kao što je Hazanov, čija kćerka Alisa inače igra Borisovu suprugu.

Tema humora i komedije u SSSRu je veoma specifična, iz više razloga. Poznata je fascinacija Ronalda Reagana sovjetskim vicevima koje je rado prepričavao. Život i politika u SSSRu nisu bili šala, ali humor se nije mogao suzbiti, a pored onog koji je bio zabranjivan i ilegalan, postojali su i ventili kroz koje je narod mogao da se ispolji.

Međutim, sovjetski komunizam je kao ideologija ima ambicije da totalno usmerava život i teme koje su bile dopuštete za humor su se menjale, pa tako ni seks nije nužno uvek bio dopušten za šalu.

Film ЮМОРИСТ ispituje upravo to pitanje, kako izgleda život komičara koji sa šali na sve teme ali samo o ponekim može da govori u monolozima koje odobrava KGBova cenzura. Istovremeno, na privatnim zabavama za funkcionere on govori pravi materijal, praktično u svojstvu dvorske lude.

SSSR je u tom smislu bio zemlja paradoksa i neke od najpoplarnijih ličnosti bili su komičari iako je humor koji je dopirao do najširih masa bio strogo konrolisan.

Idov je snimio film dobrog ritma, sa zanimljivom atmosferom, visokom estetizacijom i nepretencioznom rekonstrukcijiom epohe, u priči i slici. Film je veoma precizan i efektan, i uprkos internoj sovjetskoj temi, ima potencijala za crossover.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment