Wednesday, January 29, 2014

BIG BAD WOLVES

Pogledao sam BIG BAD WOLVES Aarona Keshalesa i Navota Papushada, film koji je hajpovan do smrtti time što ga je Quentin Tarantino stavio u čelo svoje godišnje liste filmova. S jedne strane, mogu da razumem tarantinovu želju da popularizuje izraelski film koji se poigrava sa žanrom i exploitationom u određenoj meri, međutim BIG BAD WOLVES nije ništa više do komična parafraza PRISONERSa Denisa Villeneuvea, i to znatno neubedljivija.

Keshales i Papushado se kreću unutar standarda izraelske kinematografije i njihov film u najboljim fazama deluje kao televizijsko ostvarenje. Iako deo kritike navodi da film vrca od genijalnih obrta, moram priznati da su obrti u ovom filmu mahom na nivou vodvilja i vezuju se za svojevrsnu igru "muzičkih stolica" među junacima. U pogledu šire tradicije serial killer filma, filma osvete i sl. ovo ostvarenje ne donosi ništa novo osim što eto, sticajem okolnosti dolazi iz Izraela. Međutim, izraelski repertoarski film je toliko vesternizovan da izraelsko poreklo ovog filma zapravo ne donosi nikakav značajan doprinos filmskom izrazu.

Moguće je da grešim, ali BIG BAD WOLVES je film u koji je kritika učitala mnogo više vrednosti nego što priznaje nekim rutinskim ali mnogo boljim američkim ili južnokorejskim filmovima na ovu temu.

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment