Tuesday, November 22, 2011

COLOMBIANA

Pogledao sam novu produkciju Luc Bessona COLOMBIANA koju je režirao trećepozivac EuropaCorpa Olivier Megaton. Reč je o filmu koji nažalost ne spada u red cutting edge akcionih naslova po kojima je Bessonova produkcija inače poznata,. Posle TRANSPORTERa, UNLEASHEDa, TAKENa i B13, EuropaCorp je postala ne samo kuća koja vrši inovacije već i etiketa koja lansira reditelje u Holivud. Megaton međutim još uvek nije uspeo da se otrgne iz Bessonove kuće uprkos tome što je snimio već nekoliko ambicioznih English-speaking projekata u njegovoj produkciji.

Nažalost, Megaton ne nudi ništa sveže a ni na planu simulacije već definisanih obeležja Bessonove produkcije nije na dovoljno visokom nivou. Kad je o akciji reč, COLOMBIANA je jedan trom film koji u sebi ima dosta televizijskog i to u negativnom smislu.
Sporadično ima tek pristojnih detalja ali zaista COLOMBIANA ne pruža dovoljno u onom najelementarnijem repertoarskom smislu.

Međutim, sa trajanjem od 107 minuta, COLOMBIANA je predug film. Naime, Zoe Saldana se pojavljuje tek u 25. minutu, mi dotle gledamo priču o devojčici kako je postala Zoe Saldana, iako smo se svi skupili da gledamo Saldanu u filmu koji je njen vehicle. Taj oriin story je trebalo da traje 5 a ne 25 minuta, međutim, očigledno je da sa takvim produžavanjem Besson malo pokušava da aludira na LEONa.

Međutim, ni kasnije Saldane nema dovoljno. Mnoge scene su date iz vizure njene okoline i njenih žrtava. Delom je za to zaslužan i Colombianin modus operandi jer ona je stealth i napada iznenađujuće, međutim, Saldane na kraju nedovoljno ima da bi se potvrdila kao akciona heroina iako u načelu ima potencijala i tu nema diskusije.

Međutim, Megaton spada među zaista retke reditelje koji čak ni showcase za akcionog glumca ne umeju da urade kako treba iako se takvi filmovi maltene svakodnevno snimaju.

COLOMBIANA je u krajnjem zbiru, priličan promašaj, i uprkos tome što nije reč o vrsti filma koja nosi neke velike kreativne ambicije, čak i u onome što pokušava da bude ne postiže dovoljno,.

* 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment