Thursday, November 4, 2010

REIGN OF TERROR

Pogledao sam REIGN OF TERROR Anthony Manna, avanturističi film smešten u doba Francuske revolucije, potpuno neopterećen istorijskom autentičnošću uprkos tome što govori o istorijskim ličnostima kao što su Robespierre, Saint-Just i ostali. REIGN OF TERROR govori o završnim danima Robespierreove vladavine, i njegov pad oblikuje kao avanturističku priču baziranu oko Crne knjige u kojoj je on navodno imao spisak ljudi koje planira da pobije.

Robespierre a i revolucionari generalno prikazani su kao poprilična rulja, a Robespierre podseća na tipičnu klišetiziranu sliku Staljina te bi se moglo reći da je REIGN OF TERROR, iako nosi ima jednog konkretnog istorijskog perioda zapravo neka vrsta Red Scare filma iz 1949. godine. Iako je Robespierre često doživljavan kao čist negativac već je u to vreme prema njemu konvencionalni stav bio ambivalentan, odnosno prihvaćeno je tumačenje da je njegov osnovni problem bio u razlici između prakse i teorije.

Pošto je generalni odnos prema revolucionarima negativan, na početku filma, Mann naglašava koji su među "Građanima" pošteni a koji ne, i likovi se tokom filmu ponašaju u skladu sa tim etiketama. To ne znači da se likovi ne razvijaju tokom filmu i da iz same radnje nije jasno ko je kakav. Ovaj zahvat sa etiketiranjem likova na početku je mnogo zanimjliviji jer u stvari nagoveštava koju verziju istorije film propagira.

Koliko god bio besmislen kao istorijska rekonstrukcija, čak možda i štetan, imajući u vidu koliku slobodu zadržava prilikom oblikovanja priče, REIGN OF TERROR jako dobro funkcioniše kao avanturistički film na liniji swashbucklera i kao takav zaista vredi.

Na kraju, kao junak sa kojim se sreće naš heroj, pojavljuje se i Napoleon, kao nastavak fatalnog istorijskog ciklusa, doduše bez jasnog predznaka na početku filma.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment