Tuesday, November 16, 2010

JINXED!

Pogledao sam poslednji film Dona Siegela JINXED!, film koga se sam Siegel polu-odrekao, detaljno opisujući sve probleme koji su se desili u realizaciji u svojoj kapitalnoj knjizi A SIEGEL FILM koja je svakako obavezno štivo za svakog ljubitelja filma, ili pretendenta na ulazak u profesiju. Siegelova priča o radu na JINXED! pokazuje fazu u ratvoju Holivuda kada je sloboda koju su glumci, čini se s pravom, izborili postala suvišna, i na kraju je njegov film stradao u kovitlacu lične sujete Bette Midler, nesporno talentovane zvezde koja ipak nema taj profil da bi mogla da na takav način diktira nastanak filma.

Upravo zbog tih priča, godinama sam se uzdržavao od gledanja ovog naslova, pošto je to bio ne samo njegov poslednji film već i drugi naslov u nizu na kome je imao ozbiljne, gotovo degradirajuće probleme sa produkcijom.

Uprkos sveu tome, JINXED! zapravo uopšte nije loš film. Reč je o neo noiru sa određenom dozom komedije, koji sasvim pristojno funkcioniše i uspeva da unese izvesnu dozu svežinu u jamesmacinovsku postavku koja deluje kao da je done to death ali u ve[toj egyekuciji može da dobije neki novi kvalitet.

Iako JINXED! nije ni kamen temeljac neo noira, niti spada u red Siegelovih klasika, sasvim je sigurno da je reč o solidnom o filmu a konsenzus o tome da film ne valja proistekao je iz autorovog negativnog odnosa prema vlastitom delu. Međutim, ako se izuzme Siegelovo očigledno nezadovoljstvo što pod stare dane snima film na kome ne može da kontroliše stvari, a JINXED! je verovatno bio film na kome nije dobio zadovoljavajući tretman, to ne znači da njegova znalačka režija ne daje izvesnu eleganciju vrlo solidnim rolama koje su pružili Bette Midler, Rip Torn i Ken Wahl (svakako jedan od najprotraćenijih talenata ranih osamdesetih) i priči koja vrlo pristojno funkcioniše u ambijentima koje je snimio Vilmos Zsigmond.

JINXED! možda nije finale kakvom se Siegel nadao ali je jako dobar neo noir o marinalcima, kockarima, prevarantima, fatalnim ženama, koji uprkos diktaturi Bette Midler na snimanju uravo u njoj ima bitan adut jer je njen lik femme fatale koja se izdvaja i deluje nešto realističnije od drugih. Rečju, Bette Midler je upravo "dame" zbog koje bi se poubijala grupa hickova.

U tom domenu atipičnog kastinga, Bette Midler je Siegelova Barbara Stabnwyck, s tim što je njena pojava još obscenija, ne samo u fizičkom već pre svega socijalnom smislu. Ona je femme fatale za white trash, i u izvesnom smislu, možda je JINXED! osnov na koji će se ubrzo nadovezati Braća Coen.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment