Wednesday, March 5, 2008

DIE FALSCHER

Pogledao sam ovogodisnjeg dobitnika `oskara` za najbolji strani film DIE FALSCHER Stefana Rusowitzkog, courtesy of Ginger.

Film je snimljen po knjizi Adolfa Burgera koji je bio jedan od ucesnika u dogadjajima o kojima govori film. DIE FALSCHER je prica o strucnjacima za grafiku, slikarstvo, štampu i sl. koje su od zarobljenih Jevreja i kriminalaca, regrutovali nacisti kako bi napravili svoju operaciju "Bernhard" čija je ideja bila da falsifikuju novac savezničkih sila ne bi li destabilizovali njihove ekonomije i koristili ih u međunarodnoj trgovini.

Odabrani zarobljenici su bili premešteni u poseban deo logora i u njemu su imali sve uslove za rad i bolje uslove za život nego ostali zarobljenici. Novostvorena okolnost naravno stvara određene moralne dileme među zarobljenicima pošto oni ne žele da pomažu Rajhu i osećaju grižu savesti u odnosu na druge koji su ostali u teškim logoraškim uslovima.

Nažalost, moralne dileme koje junaci imaju nisu valjano dramski postavljene, nisu filmične i ne utiču previše na njihove postupke. Ovo je film o teškoj situaciji u kome junaci maltene ne učine nijednu tešku odluku, nemaju neke veće lične lomove i sve ostaje u nekim nedorečenim oblicima. Dopunski problem je što sve ono što je dramaturška i rediteljska nadogradnja priče nije naročito uspelo, i nije vredno pažnje.

Film je profesionalno realizovan, ozbiljno glumljen, i negde mi je jasno da je zahvaljujući spoju istorijske priče i relativno pismene realizacije ostavio dobar utisak na Akademiju. Međutim, ako se apstrahuje nedovoljno podvučena moralna dilema logoraša koji postaju privilegovani, a po čemu se ovaj film izdvaja od ostalih logoraških filmova, DIE FALSCHER je jedno teško opšte mesto.

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment