Sunday, March 9, 2008

ARMED AND DANGEROUS

Pogledao sam ponovo ARMED AND DANGEROUS Mark L. Lestera, courtesy of Ginger.

Film sam gledao kao dete kada mi je bio znatno bolji nego sada. Reč je o filmu iz 1986. tokom u suštini kratkotrajnog Lesterovog rada u domenu vrhunskog major mainstreama pre nego što je pošao cormanovskim putem.

Ovaj film bi se mogao posmatrati kao klasična, prilično neuspela high concept komedija, nastala u proukciji danas vrlo uglednog Briana Grazera koji je jedan autora priče, sa scenarijem na kome je radio i Harlod Ramis. Nažalost, scenario nije dovoljno smešan, štaviše film u previše navrata poprima prerogative drame sa socijalnom konotacijom i umesto komičnih doživljaja dvojice junaka, vrlo često postaje neka vrsta priče o snalaženju prilikom pada na socijalnoj lestvici američkog društva.

No, Lesterova rediteljska energija i znanje su nesporni i zato još i više stoji poređenje sa Cormanom. Lester je definitivno mogao da bude vrlo uspešan major egzekutor no očigledno ga je privlačila veća poslovna kontrola radi koje je nepovratno skliznuo u B-film a samim tim i na DTV teritoriju.

Nažalost, šteta je što danas on ne radi ni kvalitetan highprofile DTV.

* 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment