Thursday, July 13, 2017

LET HER OUT

LET HER OUT Cody Calahana je jedan od onih indie horora u kome odlazak u oniričnost, subjektivne košmarne vizije i poremećaje u percepciji više doprinosi relativizaciji onoga što se dešava na ekranu nego što daje na maštovitosti.

Osnovni problem filma LET HER OUT je u tome što autori nisu umeli ili nisu hteli da uspostave odnose među likovima pre nego što su krenuli da ih dekonstruišu kroz vizuru mlade žene koja ima tumor na mozgu. I onda kada je ta dekonstrukcija krenula uopšte nije bilo jasno šta proizilazi iz koje frustracije, šta je stvarno, šta nije.

Ono što se filmu LET HER OUT ne može osporiti jeste da kao priča ima integritet. Poseže za body horrorom ali ne i za konvencijama i klišeima, dosledno je vezan za lik i proističe iz njega. 

Otud mislim da bi arty crowd koji je otvoren za žanr mogao da uživa u ovom solidno realizovanom ostvarenju.

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment