Thursday, March 14, 2013

RUBY SPARKS

Pogledao sam RUBY SPARKS Jonathana Daytona i Valerie Faris, film u kome pokušavaju da nastave putem uspeha posle LITTLE MISS SUNSHINE. Čini mi se da je LITTLE MISS SUNSHINE uprkos tome što je doveo karakteristike indie filma do paroksizma bio ipak uspešniji, naročito je RUBY SPARKS počinje kao metafikcija i to baš na temu indie estetike, a onda se potom pretvara u priču o "istinama" o međuljudskim odnosima, prirodi romantike, ljubavi, želja i mogućnosti, kontingentnih događaja u odnosima i sl.

Jedan od osnovnih problema je u tome što film počinje sa pričom o piscu koji ulazi u kreativnu krizu i rešava je tako što počinje da piše o devojci iz snova koja se potpom materijalizuje gurajući RUBY SPARKS u pravcu svojevrsnog hipsterskog UVODA U DRUGI ŽIVOT. Oba su pretenciozna s tim što Dayton, Farisova i glumacia/pisac Zoe Kazan ne misle da se kroz njihovo delo dopunski prelama kob čitavog naroda i države, ali i oni misle da imaju nešto važno da kažu.

Međutim, na kraju poenta celog filma je u tome da niti imaju šta važno da kažu, niti u tome ima dovoljno štofa se film ne preoptereti suvišnim digresijama, kao što je recimo ceo pasaž o junakovoj disfunkcionalnoj porodici koja nimalo ne doprinosi osnovnom toku priče.

RUBY SPARKS je sporadično zanimljiv indie film koji nažalost nije dovoljno interesantan da bi opravdao svoja odstupanja od glavnotokovskih postulata.

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment