Wednesday, May 25, 2011

KIMJONGILIA

Pogledao sam dokumentarni film KIMJONGILIA N.C. Heikin. Reč je o tendencioznom pamfletu protiv Dragog vođe Kim Jong Ila u kome su intervjuisani ljudi iz kampova za prinudni rad u Severnoj Koreji. Umesto da cene činjenicu da se neko toliko sistematski pozabavio time da ih natera da rade, oni pljuju po svemu onome što Kim Jong Il pokušava da produži kao zaostavštinu svog oca Velikog vođe Kim Il Sunga.

Film se iscrpljuje u ispovestima logoraša, i samo u određenim segmentima uspeva da zahvati širu sliku života u Severnoj Koreji što je nedovoljno. Čak i kao prikaz Kim Jong Ilovih metoda održavanja socijalizma koje sporadično podrazumevaju i teror, ovaj film je mogao biti i bogatiji pošto na kraju ceo njihov sistem vladavine svodi na jednu od humanitarnih katastrofa, bez šireg pogleda na okolnosti.

Otud je KIMJONGILIA previše paušalan da bi mogao tako olako poneti ime ovog cveta napravljenog da simbolizuje Dragog vođu. Čak i kao pamflet morao je biti raznovrsniji i na kraju pre svega ostavlja utisak promotivnog filma koji ukazuje na problem severnokorejskih logoraša.

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment