Friday, June 2, 2023

IDEAL '68

Marko Subotić i Almir Sečkanović snimili su IDEAL '68, televizijski dokumentarac koji tehnički ipak moramo smatrati filmom jer je prikazan u bioskopskoj sali, pored toga što ga i sami autori tako vide.

Otud, ova suštinski uspela televizijska emisija mora biti i sagledavana barem kao televizijski dokumentarac, i u tom pogledu nema se šta drugo reći sem da izgleda televizijski, sa tom razliku što simulira filmski pristup time što svoje protagoniste malo snima u njihovom ambijentu, u svakodnevici i dodaje im neku fizičku radnju.

U principu te intervencije su hvale vredne i čak su znakovite, naročito kada krenu na kraju da ispisuju svoj moto koji im evocira uspomenu na 1968.

Ono što takođe podseća na savremeni dokumentarni film jeste to što se ne rekonstruiše tačna hronologija i šta se dešavalo kog dana, i kog sata. Međutim, sama rekonstrukcija događaja, njegovog smisla u kontekstu evropskih i pre svega jugoslovenskih dešavanja, dosta je solidna, zanimljivo je što se pojavljuje i Latinka Perović koja baš ne može da zauzme poziciju koju je imala tada ali iskazuje skepsu prema dešavanjima.

Dok su Dragoljub Mićunović i Sonja Licht pre svega fokusirani na svedočenje sa najburnijeg protesta u SFRJ, Puhovski iz Zagreba dobro analizira stvari, kao i istoričar Klasić.

Na kraju, IDEAL '68 zbilja i nije puka televizijska emisija. 

No comments:

Post a Comment