Wednesday, June 28, 2017

THE MONSTER

THE MONSTER Bryana Bertinoa je atipičan creature feature indie senzibiliteta o majci i kćeri koje su žrtva traumatičnih odnosa u porodici, bolesti zavisnosti, porodičnog nasilja i onda se na putovanju suočavaju sa monstrumom u mračnoj šumi. Naravno, jasno je da taj monstrum sasvim sigurno predstavlja ovaploćenje njihovih problema, nevolja itd. i da se ta simbolika knjiški prepliće u ovom filmu dosta labave strukture i slabe žanrovske efikasnosti ali na kraju, sve ono što treba da "unapredi" žanr ostaje mlako i ne naročito inventivno i ne dovodi do prevazilaženja konvecija, a nažalost ono gde film treba da bude u konvenciji ostaje nedorečeno i neprecizno. Verovatno da su ti problemi povezani, a rezultat je film koji je intrigantan ali naprosto slab.

* 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment