Thursday, October 22, 2015

THE SUBJECTS

Pogledao sam THE SUBJECTS Roberta Monda, niskobudžetni australijski film o grupi ispitanika koji učestvuju u farmaceutskom eksprimentu kojom prilikog gutaju tablete od kojih stiču nadljudske moći. THE SUBJECTS ne govori o superherojstvu ali pokušava da se dotakne teme korišćenja (nadljudske) moći za pomoč drugima, solidarnosti i sl. Nažalost, Mond ne uspeva da prevazođe budžetska ograničenja u kojima je uradio i ne uspeva da prilagodi svoju ideju toj jednoj lokaciji na koju je smestio film a da očuva koliku toliku filmičnost. Na kraju svega, od filma jedino možemo izdvojiti Charlotte Nicdao koju možda može čekati nekakva pristojna karijera. 

* 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment